ՏԵՄՊՈՒՍ

Home » Խորհրդատվություն

Խորհրդատվություն

Advertisements

Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագիտական խումբը ներգրավված է տարբնույթ խորհրդատվական միջոցառումներում: Անհատապես յուրաքանչյուրը աշխատում է տարբեր համալսարաններում, ինչպես նաև տրամադրում աջակցություն այլ բուհերին անհրաժեշտության դեպքում: բացի սեմինարներից, տեղեկատվական օրերից և փորձագիտական հանդիպումներին, խումբը նաև տրամադրում է տեղեկատվություն և խորհրդատվություն հեռավար ռեժիմում: Ստորև ներկայացված են դրանցից մի քանիսը:

Եթե ցանկանում եք որոշակի հարցի շուրջ ստանալ հեռավար տեղեկատվություն և խորհրդատվություն, ապա կարող եք տեղադրել Ձեզ հուզող հարցը մեր կայքէջում՝ Հարցեր և պատասխաններ բաժնում:

Advertisements
%d bloggers like this: