ՏԵՄՊՈՒՍ

Home » Խորհրդատվություն » ԿՓԵՀ օրինակելի կարգը

ԿՓԵՀ օրինակելի կարգը

Advertisements

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2007թ. հունիսի 19-ի հմ. 588-Ա/Ք հրամանով հաստատվել է ՛Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի կրեդիտային համակարգով կազմակերպման՛ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՐԳԸ՝

ԿՓԵՀ օրինակելի կարգը

Advertisements
%d bloggers like this: