ՏԵՄՊՈՒՍ

Home » Uncategorized » Լույս է տեսել նոր մեթոդական ձեռնարկ

Լույս է տեսել նոր մեթոդական ձեռնարկ

Ս.Բ.Կարաբեկյանը Հ.Մ.Քոչարյանի համահեղինակմամբ լույս են ընծայել “Ինչպես պատրաստել և իրականացնել ուսանողամետ դասընթաց: Մեթոդական ուղենիշներ դասախոսների համար” ուղեկցույցը: Այն նկարագրում է ուսանողամետ (դեպի ուսանողների կրթական կարիքների բավարարումը շրջված) դասընթացի ուսումնական փաթեթի նախագծման և մշակման մեթոդաբանական մոտեցումները, այն վարելու հիմնական առանձնահատկությունները: Ներկայացվում է ուսանողամետ դասընթացի ուսումնական փաթեթի բաղկացուցիչ տարրերի բովանդակությունը: Տրվում է նաև ուսանողամետ դասընթացի մեկ օրինակ: Հասցեագրված է դասախոսներին, ասպիրանտներին և ուսանողներին, ինչպես նաև բարձրագույն կրթության բարեփոխումների գործընթացներում ներգրավված մասնագետներին: Մանրամասնծ ծանոթանալու և փաստաթուղթը ներբեռնելու համար կարող եք այցելել հետևյալ կայքէջ:

Advertisements
%d bloggers like this: